Bestuur

 

Navigators Studentenvereniging Wageningen heeft een vijfkoppig bestuur, wat bestaat uit een praeses, abactis, quaestor, assessor intern en assessor extern. Het bestuur stuurt de vereniging aan en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

 

H.T. Bestuur Van der Pols

Op 1 juli 2016 heeft het XIVe bestuur, bestuur Van der Pols, zich geconstitueerd.  Bestuur Van der Pols bestuurt dit jaar onder de zinspreuk ‘Pariter ad Corem’ wat ‘Samen tot de Kern’ betekent.

Elk bestuur heeft zijn eigen jaarbeleid. Het jaarbeleid van bestuur Van der Pols heet: ‘PIT, samen tot de Kern’.

Bestuur Van der Pols bestaat uit:

Praeses: Gretta van der Pols
De praeses zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging. Ze is hét gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt ons naar buiten toe. Ook houdt ze zich bezig met pandzaken. 

praeses.nsw@gmail.com

 

Abactis: Arjan Freije
De abactis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, hieronder valt o.a. notulen van veragaderingen, de wekelijkse nieuwsbrief, schriftelijke post, email, sociale media en de website.  Daarnaast begeleidt hij de commissie die het verenigingsblaadje uitgeeft, houdt hij contact met reünisten en is hij verantwoordelijk voor ledenadministratie en archief. 

abactis.nsw@gmail.com

 

Quaestor: Jildemarie van Roest
De quaestor beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. ). Zij begeleidt de commissie die verantwoordelijk is voor het aanvragen van fondsen en acquisitie

quaestor.nsw@gmail.com

 

Assessor Intern: Liza van Deursen
De assessor intern is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. Ze coacht en begeleidt een heleboel commissies  binnen de vereniging, begeleidt de kringhuisvoorzitters en draagt zorg voor de integratie van de eerstejaars.

internus.nsw@gmail.com

 

Assessor Extern: Christoph Brühl
De assessor extern heeft als taak het aangaan en onderhouden van externe contacten, de begeleiding van ‘externe’ commissies en NSW bekend maken binnen Wageningen. Hieronder vallen activiteiten zoals de jaarlijkse Alpha-cursus en de Happening.

externus.nsw@gmail.com