Bestuur

Navigators Studentenvereniging Wageningen heeft een vijfkoppig bestuur, wat bestaat uit een praeses, abactis, quaestor, assessor intern en assessor extern. Het bestuur stuurt de vereniging aan en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

H.T. Bestuur Bloem

In juli 2017 heeft het XVe bestuur, bestuur Bloem, zich geconstitueerd.  Bestuur Bloem bestuurt dit jaar onder de zinspreuk ‘Ex Fide Fortis’.

 

Bestuur Bloem bestaat uit:

Praeses: Marnick Bloem
De praeses zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging. Hij is hét gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt ons naar buiten toe. Ook houdt hij zich bezig met pandzaken. 

praeses.nsw@gmail.com 

Abactis: Esther Cruijsen
De abactis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, hieronder valt o.a. notulen van veragaderingen, de wekelijkse nieuwsbrief, schriftelijke post, email, sociale media en de website.  Daarnaast begeleidt zij de commissie die het verenigingsblaadje uitgeeft, houdt zij contact met reünisten en is zij verantwoordelijk voor ledenadministratie en archief. 

abactis.nsw@gmail.com

Quaestor: Max Koster
De quaestor beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Hij begeleidt de commissie die verantwoordelijk is voor het aanvragen van fondsen en acquisitie

quaestor.nsw@gmail.com

Assessor Intern: Kirstin van Dam
De assessor intern is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. Ze coacht en begeleidt een heleboel commissies binnen de vereniging, begeleidt de kringhuisvoorzitters en draagt zorg voor de integratie van de eerstejaars.

internus.nsw@gmail.com

Assessor Extern: Jeroen van der Woude
De assessor extern heeft als taak het aangaan en onderhouden van externe contacten, de begeleiding van ‘externe’ commissies en NSW bekend maken binnen Wageningen. Hieronder vallen activiteiten zoals de jaarlijkse Alpha-cursus en de Happening.

externus.nsw@gmail.com