Bestuur

Navigators Studentenvereniging Wageningen heeft een vijfkoppig bestuur, wat bestaat uit een praeses, abactis, quaestor, assessor intern en assessor extern. Het bestuur stuurt de vereniging aan en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

h.t. Bestuur Memelink

 

Op 1 juli 2018 heeft het XVIe bestuur ‘Crescere in concordia’ van NSW zich als volgt geconstitueerd:

 

Praeses – Elna Memelink
De praeses zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging. Zij is het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt ons naar buiten toe. 

praeses.nsw@gmail.com 

 

Abactis – Ruben van Rijn
De abactis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, hieronder valt o.a. notulen van veragaderingen, de wekelijkse nieuwsbrief, schriftelijke post, email, sociale media en de website.  Daarnaast begeleidt hij de commissie die het verenigingsblad en de almanak uitgeeft, houdt hij contact met reünisten en is hij verantwoordelijk voor ledenadministratie en het archief. 

abactis.nsw@gmail.com

 

Quaestor – Debora Scheper
De quaestor beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Zij begeleidt de commissie die verantwoordelijk is voor het aanvragen van fondsen en acquisitie

quaestor.nsw@gmail.com

 

Assessor Intern – Anniek Oosterwijk
De assessor intern is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. Ze coacht en begeleidt een heleboel commissies binnen de vereniging, begeleidt de kringhuisvoorzitters en draagt zorg voor de integratie van de eerstejaars.

internus.nsw@gmail.com

 

Assessor Extern – Tom van Dalen
De assessor extern heeft als taak het aangaan en onderhouden van externe contacten, de begeleiding van ‘externe’ commissies en NSW bekend maken binnen Wageningen. Hieronder vallen activiteiten zoals de jaarlijkse Alpha-cursus en de Happening.

externus.nsw@gmail.com