7 april 2016

Geschiedenis


De geschiedenis van NSW is veelkleurig en gaat ver terug in de tijd. Dit verhaal kan begonnen zijn op het moment dat NSW voor het eerst een vereniging werd met statuten, maar eigenlijk begon het al veel eerder, namelijk toen de eerste Navigators in Wageningen actief waren. Het begon namelijk een tijd geleden, in de jaren ’30 van de vorige eeuw, bij een Amerikaanse marinier genaamd Dawson Trotman.

Dawson Trotman

Navigators is opgericht door de Amerikaanse marinier Dawson Trotman. Deze marinier leerde bijbelteksten uit zijn hoofd om indruk te maken op vrouwen. Uiteindelijk werd hij gegrepen door het evangelie en wilde hij dit onder andere mariniers verspreiden. Deze evangelisatiebeweging leidde tot de oprichting van de Navigators, die nog steeds hetzelfde doel hebben: Christus bekend maken en anderen helpen om met Hem te leven.

Slag om Wageningen

Even een sprong voorwaarts, naar het jaar 1973. In dit jaar komen studenten uit Utrecht naar Wageningen om hier studenten te vertellen over het evangelie, de ‘Slag om Wageningen’. Dit mondt uit in de oprichting van een Navigatorsgroep in Wageningen. Deze groep heeft nog niet de verenigingsstructuur van nu, het is een kleine groep die zich richt op bijbelstudie en open avonden.

Vereniging

Na wat ups en down in de jaren ’80 wordt in de jaren ’90 de studentenbeweging omgevormd tot studentenvereniging met voor het eerst een bestuur.  Zo sluit de missie van de Navigators meer aan bij de studentencultuur. Na een dipje rond de millenniumwisseling zet er in 2003 een groei in die in de jaren daarna gestaag doorzet. Ook professionaliseert de vereniging: Latijnse bestuursnamen worden ingevoerd, de statuten worden vastgelegd bij de notaris en de kringhuizen worden opgericht. Vanaf 2007 is er ook een eigen NSW-AID-programma.

Groei

Hierna gaat het hard, NSW groeit, er komen nieuwe kringhuizen en nieuwe activiteiten bij. Paasvuur, Happening, Songfestival, Happietaria, er komen steeds meer mooie dingen bij. Ondertussen gaat NSW ook op zoek naar een pand, er komen gaandeweg opties voorbij maar tot nog toe is het niet gelukt om een eigen sociëteit te openen.

In 2018 vierden we dat we 45 jaar bestaan, ons 9e lustrum! Een maand lang was er van alles te beleven onder het thema Cinemagisch, met als klapper op de vuurpijl de lustrumreis naar Leuven.

We kijken steeds vooruit en blijven dromen, een volgend lustrum, een eigen sociëteit, het zal er vast eens van komen….

Voor nu is het goed te weten dat we al 46 jaar bestaan en onze eigen plek in de Wageningse studentenwereld hebben, navigerend onder het motto: ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’.