22 maart 2016

Bestuur

Navigators Studentenvereniging Wageningen heeft een vijfkoppig bestuur, wat bestaat uit een praeses, abactis, quaestor, assessor intern en assessor extern. Het bestuur stuurt de vereniging aan en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe.

o.t. Bestuur Lobregt

Op 1 juli 2019 heeft het XVIIe bestuur ‘Solo Deo et Eo unitum’ van NSW zich als volgt geconstitueerd:

Praeses – Geke Lobregt
De praeses zit bestuurs- en ledenvergaderingen voor, waarborgt de visie en het beleid van de vereniging. Zij is het gezicht van de vereniging en vertegenwoordigt ons naar buiten toe. 

praeses.nsw@gmail.com 

Abactis – Anneloes de Weijer
De abactis is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, hieronder valt o.a. notulen van vergaderingen, de wekelijkse nieuwsbrief, schriftelijke post, email, sociale media en de website.  Daarnaast begeleidt zij de commissie die het verenigingsblad uitgeeft, houdt zij contact met reünisten en is zij verantwoordelijk voor ledenadministratie en het archief. 

abactis.nsw@gmail.com

Quaestor – Anteun de Groot
De quaestor beheert de financiën van de vereniging. Hieronder valt onder andere het maken van een jaarbegroting en een financieel jaarverslag, het bijhouden van de boekhouding en het behandelen van incasso’s. Hij begeleidt de commissie die verantwoordelijk is voor het aanvragen van fondsen en acquisitie

quaestor.nsw@gmail.com

Assessor Intern – Emilie Baggen
De assessor intern is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven. Ze coacht en begeleidt veel commissies binnen de vereniging, begeleidt de kringhuisvoorzitters en draagt zorg voor de integratie van de eerstejaars.

internus.nsw@gmail.com

Assessor Extern – Tim Hulsbergen
De assessor extern heeft als taak het aangaan en onderhouden van externe contacten, de begeleiding van ‘externe’ commissies en NSW bekend maken binnen Wageningen. Hieronder vallen activiteiten zoals de jaarlijkse Alpha-cursus en de Happening. Ook begeleidt hij een aantal commissies.

externus.nsw@gmail.com