7 april 2016

Over NSW

Navigators

NSW is een van de 14 Navigators Studentenverenigingen die in elke studentenstad te vinden zijn. Als Navigators hebben we het motto: Christus kennen en Hem bekendmaken.
Dit betekent dat we gericht zijn op de geloofsopbouw van onze leden en op het delen van het Evangelie met niet-christelijke studenten in Wageningen. NSW is interkerkelijk, wat betekent dat we niet gebonden zijn aan een bepaalde kerk of stroming.

Studentenvereniging

NSW is een studentenvereniging waarin geloof en gezelligheid hand in hand gaan. Om de onderlinge betrokkenheid te bevorderen zijn er grotere en kleinere structuren. Zo eten we elke dinsdag in groepen van ongeveer 21 man, de kringhuizen. We hebben om de week bijbelkringen met ongeveer 6 andere mensen. Hierin bespreken we ons persoonlijk geloof en helpen we elkaar om te groeien in relatie tot God. Aan het eind van elke verenigingsavond is er een borrel, waarop je al je verenigingsgenoten kunt ontmoeten. Op deze borrels kun je het laat maken, genieten van een biertje en een heleboel zinnige en onzinnige dingen met elkaar delen.

NSV

NSW is onderdeel van NSV, Navigators Studentenverenigingen landelijk. NSV is de landelijke, overkoepelende organisatie van alle Navigator verenigingen in Nederland. Het motto van NSV is het motto van NSW, namelijk ‘Christus kennen en hem bekend maken’. Er worden door NSV ook verschillende gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals Focusweekend, Songfestival of Zomerkamp.

Daarnaast ondersteunt NSV de staf van NSW. Ook levert NSV bijvoorbeeld kringmateriaal en bieden ze sprekers aan. Lees meer over NSV op: http://www.navigators.nl.

Christelijke Verenigingen Wageningen

Naast NSW bestaan er ook andere christelijke verenigingen in Wageningen, waarmee NSW een CV-samenwerkingsverband vormt. Lees meer over de andere verenigingen op:

Convenant Verantwoord gedrag 

NSW heeft samen met de andere Wageningse studentenverenigingen en Wageningen University het Convenant Verantwoord gedrag 2020-2021 ondertekend, welke je hier kan vinden: Download