De geschiedenis van NSW is veelkleurig en gaat ver terug in de tijd. Dit verhaal kan begonnen zijn op het moment dat NSW voor het eerst een vereniging werd met statuten, maar eigenlijk begon het al veel eerder, namelijk toen de eerste Navigators in Wageningen actief waren. Het begon namelijk een tijd geleden, in de jaren ’30 van de vorige eeuw, bij een Amerikaanse marinier genaamd Dawson Trotman.

Dawson Trotman

Navigators is opgericht door de Amerikaanse marinier Dawson Trotman. Deze marinier leerde bijbelteksten uit zijn hoofd om indruk te maken op vrouwen. Uiteindelijk werd hij gegrepen door het evangelie en wilde hij dit onder andere mariniers verspreiden. Deze evangelisatiebeweging leidde tot de oprichting van de Navigators, die nog steeds hetzelfde doel hebben: Christus bekend maken en anderen helpen om met Hem te leven.

Slag om Wageningen

Even een sprong voorwaarts, naar het jaar 1973. In dit jaar komen studenten uit Utrecht naar Wageningen om hier studenten te vertellen over het evangelie, de ‘Slag om Wageningen’. Dit mondt uit in de oprichting van een Navigatorsgroep in Wageningen. Deze groep heeft nog niet de verenigingsstructuur van nu, het is een kleine groep die zich richt op bijbelstudie en open avonden.

Vereniging

Na wat ups en down in de jaren ’80 wordt in de jaren ’90 de studentenbeweging omgevormd tot studentenvereniging met voor het eerst een bestuur.  Zo sluit de missie van de Navigators meer aan bij de studentencultuur. Na een dipje rond de millenniumwisseling zet er in 2003 een groei in die in de jaren daarna gestaag doorzet. Ook professionaliseert de vereniging: Latijnse bestuursnamen worden ingevoerd, de statuten worden vastgelegd bij de notaris en de kringhuizen worden opgericht, welke sedert 2021 disputen genaamd zijn. Vanaf 2007 is er ook een eigen NSW-AID-programma.

Groei

Hierna gaat het hard, NSW groeit, er komen nieuwe kringhuizen en nieuwe activiteiten bij. Paasvuur, Happening, Songfestival, Happietaria, er komen steeds meer mooie dingen bij. Ondertussen gaat NSW ook op zoek naar een pand, er komen gaandeweg opties voorbij maar tot nog toe is het niet gelukt om een eigen sociëteit te openen.

In 2018 vierden we dat we 45 jaar bestaan, ons 9e lustrum! Een maand lang was er van alles te beleven onder het thema Cinemagisch, met als klapper op de vuurpijl de lustrumreis naar Leuven.

We kijken steeds vooruit en blijven dromen, een volgend lustrum, een eigen sociëteit, het zal er vast eens van komen….

Voor nu is het goed te weten dat we al 47 jaar bestaan en onze eigen plek in de Wageningse studentenwereld hebben, navigerend onder het motto: ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’.

NSW is een van de 14 Navigators Studentenverenigingen die in elke studentenstad te vinden zijn. Als Navigators hebben we het motto: Christus kennen en Hem bekendmaken. Dit betekent dat we gericht zijn op de geloofsopbouw van onze leden en op het delen van het Evangelie met niet-christelijke studenten in Wageningen. NSW is interkerkelijk, wat betekent dat we niet gebonden zijn aan een bepaalde kerk of stroming.

Geloof en gezelligheid gaan hand in hand bij NSW. Om de onderlinge betrokkenheid te bevorderen zijn er grotere en kleinere structuren. Zo eten we elke dinsdag in groepen van ongeveer 20 man, de disputen. We hebben om de week bijbelkringen met om en nabij 6 mensen. Hierin bespreken we ons persoonlijk geloof en helpen we elkaar om te groeien in relatie tot God. Aan het eind van elke verenigingsavond is er een borrel, waarop je al je verenigingsgenoten kunt ontmoeten. Op deze borrels kun je het laat maken, genieten van een biertje en een heleboel zinnige en onzinnige dingen met elkaar delen.

Naast NSW bestaan er ook andere christelijke verenigingen in Wageningen, waarmee NSW een CV-samenwerkingsverband vormt. Lees meer over de andere verenigingen op:

WKvV

NSW maakt deel uit van de Wageningse Kamer van Verenigingen waarin de belangen van de Wageningse studentenverenigingen worden behartigd naar zowel de Universiteit als de gemeente.

WUR-convenant

NSW heeft samen met de andere Wageningse studentenverenigingen en Wageningen University het Convenant Verantwoord Gedrag 2022-2023 ondertekend, welke je hier kan vinden: Convenant Verantwoord Gedrag 2022-2023

We vinden het belangrijk om te laten zien dat God er wil zijn voor iedereen die in Jezus gelooft. Samen leren we over hoe geliefd we zijn door Hem, en hoe we daar vanuit er voor onze naaste kunnen zijn, op elk vlak in ons leven. Ons verlangen is om in de vereniging ook over gender en geaardheid te kunnen praten, en elkaar te respecteren in de keuzes die iedereen erin maakt.   

Voor God is iedereen gelijk, en wij geloven dat iedereen gaven heeft gekregen om in te zetten voor Zijn werk. Levenskeuzes rondom geaardheid en gender spelen daarom voor ons geen rol in het lid zijn en taken oppakken in de vereniging.   

Sponsoren