7 april 2016

Over NSW

Navigators

NSW is een van de 14 Navigators Studentenverenigingen die in elke studentenstad te vinden zijn. Als Navigators hebben we het motto: Christus kennen en Hem bekendmaken.
Dit betekent dat we gericht zijn op de geloofsopbouw van onze leden en op het delen van het Evangelie met niet-christelijke studenten in Wageningen. NSW is interkerkelijk, wat betekent dat we niet gebonden zijn aan een bepaalde kerk of stroming.

Studentenvereniging

NSW is een studentenvereniging waarin geloof en gezelligheid hand in hand gaan. Om de onderlinge betrokkenheid te bevorderen zijn er grotere en kleinere structuren. Zo eten we elke dinsdag in groepen van ongeveer 21 man, de kringhuizen. We hebben om de week bijbelkringen met ongeveer 6 andere mensen. Hierin bespreken we ons persoonlijk geloof en helpen we elkaar om te groeien in relatie tot God. Aan het eind van elke verenigingsavond is er een borrel, waarop je al je verenigingsgenoten kunt ontmoeten. Op deze borrels kun je het laat maken, genieten van een biertje en een heleboel zinnige en onzinnige dingen met elkaar delen.

Wageningen

Wageningen, dat is onze stad. Iedereen die in Wageningen woont en/of studeert is welkom om lid te worden van NSW.